Smaragd Records

R.M.I. R66 pickup - details

Highlights

 • fully analog design
 • power consumption less than 10mA (one standard 9V battery)
 • separate setting of distortion for each pickup from almost clean sound to heavy distorted sound with wide spectrum of harmonics
 • no power chord limit (i.e. no harsh interferences by playing of accords at high level of distortion) brings new possibilities for guitar palyers
 • direct mixing of clean and distorted pickups for original color of sound
 • electronic setting of intensity of each string for balanced sound
 • this construction brings generally new original guitar sound like no another distortion/overdrive effect (because of different principle of operation, which cannot be simulated by standard distortion/overdrive effect construction, analog or digital)

Základní vlastnosti

 • plně analogový design
 • spotřeba méně než 10mA (jedna standardní 9V baterie)
 • oddělené nastavení zkreslení pro každý snímač od téměř čistého zvuku až po silně zkreslený zvuk s širokým spektrem harmonických frekvencí
 • neprojevuje se tzv. "power chord limit" (nevyskytují se nepříjemné interference při hraní akordů při vysoké úrovni zkreslení), což otevírá nové zvukové možnosti pro kytaristy
 • přímý mix signálu z nezkresleného a zkresleného snímače pro originální zabarvení zvuku
 • elektronické nastavení intenzity každé struny pro vyvážený zvuk
 • tato konstrukce přináší obecně nový originální zvuk kytary odlišný od jiných distortion/overdrive efektů (snímače pracují principiálně jinak a tento režim činnosti není možné dosáhnout standardně konstruovanými efekty typu distortion/overdrive, analogovými ani digitálními)